Popular Posts

Advertisement

Wednesday, December 29, 2010

Santa Clara - Awiting Bayan - Philippines: Folk Songs

Santa Clara - Awiting Bayan
Santa Clarang pinung-pino
Ang pangako ko ay ganito
Pagdating ko po sa Ubando
Ay magsasayaw ng pandanggo

Abaruray! abarinding!
ang pangako'y tutuparin!
Abaruray! abarinding!
ang pangako'y tutuparin!

Santa Clarang pinong-pino,
Ako po ay bigyan mo
Ng asawang labintatlo
Sa gastos ay walang reklamo!

Santa Clara
(English translation)
To the very refined, Saint Claire
This is my promise
Upon reaching Obando Town
I will dance the fandanggo.}

To the very refined, Saint Claire
I pray that you grant me
Thirteen spouses all in all
To the costs, I won’t complain at all!
Watch this Video Karaoke

0 comments:

Post a Comment